NIP a ÚVZ podpísali dohodu o koordinácii činností pri kontrolách

Znižovanie administratívnej záťaže zamestnávateľov, predchádzanie duplicitných kontrol a efektívnejšie koordinovanie činností inšpekcie práce a úradov verejného zdravotníctva prinesie nová dohoda, ktorú v týchto dňoch podpísali zástupcovia Národného inšpektorátu práce (NIP) a Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SRToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/10038-nip-a-uvz-podpisali-dohodu-o-koordinacii-cinnosti-pri-kontrolach