NIP zameral kontroly na manipuláciu s bremenami

Vyše 200 kontrol zameraných na manipuláciu s bremenami v rámci kampane Chráňte svoje zdravie - obmedzte záťaž vykonal v tomto roku Národný inšpektorát práce (NIP) v malých a stredných podnikoch. Celoeurópsku kampaň vyhlásila Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EABOZP) so sídlom v španielskom BilbaoToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/3561-nip-zameral-kontroly-na-manipulaciu-s-bremenami