Nositelia Nobelových cien čerpajú aj z poznatkov slovenských vedcov


(Admin Zzz.sk) #1

Narodil sa v rodine zakladateľa Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského (UK) v Bratislave, dnes je prorektorom Slovenskej zdravotníckej univerzity (SZU), prednostom Onkologickej kliniky SZU v Bratislave a predsedom Spoločnej odborovej komisie pre obhajoby doktorandských dizertačných prác v odbore onkológia. Profesor Juraj ŠvecToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/3854-nositelia-nobelovych-cien-cerpaju-aj-z-poznatkov-slovenskych-vedcov