Nová inovácia v hojení akútnych a chronických rán

Ošetrovanie rany Historicky najstarším, zároveň najprirodzenejším je mechanický debridement . Mechanické otieranie rany rôznymi predmetmi, gázou, odstraňovanie nečistôt a chrást používali ľudia odpradávna. Takto sa darilo odstrániť makroskopicky viditeľné nežiaduce súčasti rany a za cenu bolestivého úkonu primäť ranu k hojeniu. V súčasnosti sa používa otieranie gázovými štvorcami a tampónmi. Výkon zvládne tak laik, ako aj sestra či lekár. Ide však o neselektívnu metódu, ktorá okrem devitalizovaného tkaniva narušuje aj novovzniknuté a vitálne tkanivo v rane, takže pri príliš dôslednom a dlhotrvajúcom debridemente môže paradoxne brániť hojeniu. Pacienti mechanický debridement nevítajú s nadšením, nakoľko sa jedná o bolestivý úkon v mieste odhalených nervových zakončení tak pri snímaní obväzu ako aj pri čistení rany. Napriek tomu pre jeho jednoduchosť a dostupnosť je stále v praxi využívaný. Sofistikovanejšou a viac selektívnou voľbou je chirurgický debridement , pri ktorom sú používané ostré chirurgické nástroje a metódy. Efekt chirurgického debridementu je nesporne vyšší, ale stále rôzne znášaný pre jeho relatívnu bolestivosť. Vykonávať ho môže prakticky len lekár špecialista, poprípade ľahšie formy aj zdravotná sestra. Pre riziko krvácania a dostupnosť inštrumentov rôzneho druhu pri debridemente je jeho využitie viac, alebo menej viazané na špecializovanú ambulanciu/oddelenie.


Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/14150-nova-inovacia-v-hojeni-akutnych-a-chronickych-ran