Nová organizácia práce lekárov zvýši množstvo pacientov

Zmeny organizácie práce lekárov vyplývajúce z nového Zákonníka práce povedú ku zníženiu výkonnosti zdravotníckych zariadení, poklesu ich príjmov a nárastu počtu čakateľov na poskytnutie starostlivostiToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/3193-nova-organizacia-prace-lekarov-zvysi-mnozstvo-pacientov