NOVÁ SÚŤAŽ: Dodajte kĺbom potrebný kolagén

Súťažná otázka:

Akú kombináciu kolagénov a vitamínu obsahuje kolagén Cemio Kamzík? a. Kolagén NCI® a vitamín C b. Kolagén NCI® a kolagén NCII® a vitamín C – Správna odpoveď c. Kolagén NCI® a kolagén NCII® a vitamín A


Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/14483-nova-sutaz-dodajte-klbom-potrebny-kolagen