Nové kódy lekárov a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti platné od 1. januára 2007

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad“) od 1. decembra 2005 zabezpečuje proces výmeny kódov všetkým lekárom a poskytovateľom zdravotnej starostlivostiToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/972-nove-kody-lekarov-a-poskytovatelov-zdravotnej-starostlivosti-platne-od-1-januara-2007