Nové prerozdeľovanie poistného pocítia zdravotné poisťovne od októbra

Prerozdelenie peňazí zo zdravotného poistenia medzi poisťovňami vypočíta na základe platnej legislatívy Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS). Ten doteraz vždy k 25. dňu v mesiaci doručoval poisťovniam oznámenie o prerozdelení. Podľa novely to má byť k poslednému dňu v mesiaciToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/12116-nove-prerozdelovanie-poistneho-pocitia-zdravotne-poistovne-od-oktobra