Nové trendy v liečbe osteoartrózy

Osteoartróza je degeneratívne ochorenie kĺbových plôch. Postihuje prevažne váhonosné kĺby – bedrá, kolená, členky. Jej výskyt v populácii rastie vekom, s maximom v 6. a 7. decéniu. Častejšie postihuje ženyToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/9838-nove-trendy-v-liecbe-osteoartrozy