Novela o poskytovaní dotácií z rezortu zdravotníctva je v druhom čítaní

Dôvodom na vypracovanie novely zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR (MZ) je splnenie povinnosti poskytovať dotácie len na základe osobitého zákonaToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/9040-novela-o-poskytovani-dotacii-z-rezortu-zdravotnictva-je-v-druhom-citani