Novela zákona o zdravotnej službe má znížiť náklady zamestnávateľov

Zamestnávatelia, ktorí zamestnávajú menej ako 50 ľudí nevykonávajúcich rizikové práce, by od budúceho roku nemuseli mať zmluvu s tímom pracovnej zdravotnej služby, ale len s lekárom alebo verejným zdravotníkom s určenou špecializáciouToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/7099-novela-zakona-o-zdravotnej-sluzbe-ma-znizit-naklady-zamestnavatelov

Zastavte porušovanie ľudských práv pracovnou zdravotnou službou nútiť niekoho k lekarskemu vyšetreniu a odberu krvi je zasahovanie do súkromia.