Novorodenecké oddelenie FNsP F. D. Roosevelta dostalo apnoe monitory

Oddelenie neonatológie a Jednotky intenzívnej a resuscitačnej starostlivosti (JIRS) banskobystrickej Fakultnej nemocnice s poliklinikou (FNsP) F.D.Roosevelta dostalo hmotný dar v podobe apnoe monitorovToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/10022-novorodenecke-oddelenie-fnsp-f-d-roosevelta-dostalo-apnoe-monitory