Novú príležitosť na riešenie alkoholizmu a iných závislostí ponúka projekt ÚVZ

Novú príležitosť na riešenie problému alkoholizmu a iných foriem závislosti ponúka projekt Úradu verejného zdravotníctva SR za finančnej podpory Európskej únie. Projekt sa realizuje v rámci Národného programu na podporu boja proti drogámToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/2760-novu-prilezitost-na-riesenie-alkoholizmu-a-inych-zavislosti-ponuka-projekt-uvz