Novú výšku preddavkov treba uhradiť poisťovni do 8. februára

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. pripomína svojim poistencom, že novú výšku preddavkov na zdravotné poistenie za mesiac január 2009 je potrebné uhradiť najneskôr do 8. februára 2009Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/5687-novu-vysku-preddavkov-treba-uhradit-poistovni-do-8-februara