Novú výšku preddavkov treba uhradiť poisťovni do 8. februára


(Admin Zzz.sk) #1

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. pripomína svojim poistencom, že novú výšku preddavkov na zdravotné poistenie za mesiac január 2009 je potrebné uhradiť najneskôr do 8. februára 2009Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/5687-novu-vysku-preddavkov-treba-uhradit-poistovni-do-8-februara