Nový nemocničný areál Rooseveltovej nemocnice oslavuje 30 rokov

Nový nemocničný areál Fakultnej nemocnice s poliklinikou (FNsP) F. D. Roosevelta, ktorý má ľudovo zaužívané pomenovanie Nová nemocnica, slúži svojim pacientom už 30 rokovToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/11700-novy-nemocnicny-areal-rooseveltovej-nemocnice-oslavuje-30-rokov