Nový pavilón NÚSCH má vytvoriť zázemie pre zintenzívnenie spolupráce odborníkov


(Admin Zzz.sk) #1

Úspechy detskej kardiológie a kardiochirurgie v posledných troch desaťročiach vedú v súčasnosti k nárastu populácie dospelých s vrodenou chybou srdca (VCHS)Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/7171-novy-pavilon-nusch-ma-vytvorit-zazemie-pre-zintenzivnenie-spoluprace-odbornikov