Nový zákon stanovuje podmienky k úhradám za lieky

Národná rada Slovenskej republiky schválila 7. júla 2011 v prvom čítaní a posunula do druhého čítania vládny návrh zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý má nahradiť doterajšiu legislatívnu úpravu týkajúcu sa úhrad liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín ukotvenú v zákone č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivostiToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/10627-novy-zakon-stanovuje-podmienky-k-uhradam-za-lieky