NR SR: Poslanci posunuli do druhého čítania novelu o zdravotnej starostlivosti


(Admin Zzz.sk) #1

Poslanci posunuli do druhého čítania novelu zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve. Upravuje oblasť uznávania získaného vzdelania zdravotníckym pracovníkom z Bulharska a Rumunska, od januára novým členským štátom Európskej únie (EÚ).Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/2299-nr-sr-poslanci-posunuli-do-druheho-citania-novelu-o-zdravotnej-starostlivosti