NR SR: Zdravotnícky výbor odporučil schváliť odsúhlasovanie rozpočtov ZP vládou

Parlamentný výbor pre zdravotníctvo prijal dnes uznesenie, v ktorom odporúča plénu schváliť návrh Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR, aby zdravotné poisťovne predkladali návrhy svojich rozpočtov na schválenie vládeToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/5300-nr-sr-zdravotnicky-vybor-odporucil-schvalit-odsuhlasovanie-rozpoctov-zp-vladou