NROsZP chce ratifikovať Európsku sociálnu chartu v plnom znení

Národná rada občanov so zdravotným postihnutím (NROsZP) vyjadruje poľutovanie a nesúhlas s návrhom Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny neratifikovať Európsku sociálnu chartu v plnom zneníToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/3387-nroszp-chce-ratifikovat-europsku-socialnu-chartu-v-plnom-zneni