NROZP: Je potrebné urýchlene zriadiť Radu vlády na ochranu starších ľudí


(Admin Zzz.sk) #1

Národná rada občanov so zdravotným postihnutím (NROZP) nesúhlasí so zrušením úlohy Plánu práce vlády SR na rok 2007, podľa ktorej malo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR predložiť návrh na zriadenie Rady vlády SR na ochranu starších ľudí ako poradného orgánu vládyToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/3685-nrozp-je-potrebne-urychlene-zriadit-radu-vlady-na-ochranu-starsich-ludi