O oddlžovanie doteraz prejavili záujem tri nemocnice

Zdravotnícke zariadenia v pôsobnosti rezortu, vojenské nemocnice, nemocnice obcí a vyšších územných celkov i zariadenia transformované na neziskové organizácie sa majú v tomto roku oddlžovať formou návratnej finančnej výpomociToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/6655-o-oddlzovanie-doteraz-prejavili-zaujem-tri-nemocnice