O oddlžovanie prejavilo záujem 14 nemocníc, spolu žiadajú 114 miliónov eur


(Admin Zzz.sk) #1

Zdravotnícke zariadenia v pôsobnosti rezortu, vojenské nemocnice, nemocnice obcí a vyšších územných celkov i zariadenia transformované na neziskové organizácie sa majú v tomto roku oddlžovať formou návratnej finančnej výpomociToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/6781-o-oddlzovanie-prejavilo-zaujem-14-nemocnic-spolu-ziadaju-114-milionov-eur