O programoch a aktivitách pred Európskym rokom aktívneho starnutia a solidaridy

Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR a regionálne úrady verejného zdravotníctva (RÚVZ) v SR realizujú celospoločenskú prevenciu prostredníctvom poradenskej činnosti, vyšetrení, rôznych edukačných a iných aktivít. V roku 2010 bolo v poradenských centrách ochrany a podpory zdravia vyšetrených 22.115 klientov, z toho klientov - seniorov nad 65 rokov základné vyšetrenie absolvovalo 1304 (445 mužov a 859 žien). Kontrolné vyšetrenie absolvovalo 2015 seniorov (625 mužov a 1390 žien), informoval ŠimkoToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/10958-o-programoch-a-aktivitach-pred-europskym-rokom-aktivneho-starnutia-a-solidaridy