O racionalizácii rozhodlo vedenie FNsP v Žiline po nepriaznivej analýze

Pohľadávky FNsP v Žiline voči zdravotným poisťovniam podľa neho predstavovali v októbri tohto roka 6 miliónov eur, záväzky nemocnice zhruba 16 miliónov eur, pričom pohľadávky rastú mesačne o 300.000 až 400.000 eurToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/13258-o-racionalizacii-rozhodlo-vedenie-fnsp-v-ziline-po-nepriaznivej-analyze