Občanom má pri ročnom zúčtovaní pomôcť call centrum s číslom 02/59 373 937

Pomôcť občanom pri ročnom zúčtovaní poistného má call centrum s číslom 02/59 373 937. Zriadilo ho ministerstvo zdravotníctva s cieľom usmerniť občanov v prípade pochybností, či vôbec patria do niektorej zo skupín podávateľov ročného zúčtovania alebo nie.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/887-obcanom-ma-pri-rocnom-zuctovani-pomoct-call-centrum-s-cislom-0259-373-937