Občianskoprávna zodpovednosť a povinnosti zdravotníckych pracovníkov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti

Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov konkrétne definuje pojem „poskytovateľ“ zdravotnej starostlivosti, za ktorého sa považujeToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/8116-obcianskopravna-zodpovednost-a-povinnosti-zdravotnickych-pracovnikov-pri-poskytovani-zdravotnej-starostlivosti

Mojej dcére pri gynekologickej operácií spôsobili poranenie močového mechúra. Liečili ju na inkontineciu 8 mesiacov a po tomto čase bola znova operovaná v Martine. Lekár urogynekológ jej doporučil, aby podala sťažnosť na nemocnicu, kde ju operovali a preto by som veľmi prosila, kde by sa mohla obrátiť ohľadom právnej pomoci. Ďakujem.