Obezita detí a mládeže – problém súčasnej doby

zisťujeme ju v priemere u 12% detí v školskom veku s pásmom 10 až 14% výskytu, pričom nižšie percento sa týka vidieckych detí a vyššie mestských detí. Spoločné je pritom to, že obezita postihuje častejšie dievčatá ako chlapcovToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/11428-obezita-deti-a-mladeze-problem-sucasnej-doby