Objavili mutáciu génu zodpovedného za postupnú stratu zraku

Vedci objavili mutáciu génu, ktorá pravdepodobne súvisí s najčastejšou príčinou slepoty vo vyspelých krajinách a sľubuje perspektívu účinnejšej liečby alebo dokonca úplného vyliečeniaToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/5097-objavili-mutaciu-genu-zodpovedneho-za-postupnu-stratu-zraku