Objektívna a subjektívna zodpovednosť

Právna prax rozoznáva dva základné druhy občianskoprávnej zodpovednosti, zodpovednosť objektívnu a zodpovednosť subjektívnuToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/7394-objektivna-a-subjektivna-zodpovednost

Myslím si že najskôr sa treba dopracovať k tomu, čo je to zodpovednosť a ako je daná vedomiu človeka. Je genetický daná, alebo výchovou v rodine, v kolektíve. Na túto zodpovednosť bol robený sociologický výskum v 1987 až 1990. Odporúčam si ho preštudovať.