Ochorení na žltačku je v Banskej Bystrici čoraz menej

Výskyt ochorenia na žltačku typu A na Slovensku v posledných rokoch klesá. Primárnymi dôvodmi znižovania ochorení sú vyššia kvalita bývania, kvalitnejšie zásobovanie pitnou vodou či novovybudované kanalizácie.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/7909-ochoreni-na-zltacku-je-v-banskej-bystrici-coraz-menej