Ochorenia oka v detskom veku

K najčastejším detským očným ochoreniam patria refrakčné chyby (ďalekozrakosť a krátkozrakosť), porucha postavenia očí (škúlenie), zápaly a úrazy. K tomu, aby sa dieťa mohlo správne duševne a telesne vyvíjať, potrebuje, samozrejme, aj dobrý zrak. Správne videnie sa vyvíja a upevňuje prakticky až do ôsmich rokov dieťaťa.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/10782-ochorenia-oka-v-detskom-veku