Očné pozadie

Očné pozadie sa môže vyšetriť len rozkvapkaním oka? Potom asi koľko trvá hmlisté videnie? Nie je na to vyšetrenie nejaký prístroj bez rozkvapkania oka?