Od 1. júna platí v Bulharsku prísny zákaz fajčenia

Od piatka 1. júna nadobudne v Bulharsku do účinnosť úplný zákaz fajčenia v uzatvorených verejných zariadeniach. Zákaz sa vzťahuje na budovy bez ohľadu na to, či sú pre fajčiarov vytvorené oddelené priestory. Výnimkou sú len letiská, kde bude dovolené fajčiť v špeciálne prispôsobených priestoroch.Zákaz fajčenia sa týka aj otvorených verejných priestranstiev, konkrétne území a chodníkov detských zariadení, škôl, internátov a miest, kde sa poskytujú sociálne služby deťom. Ďalej zákaz platí aj na športoviskách, podujatiach pre deti a žiakov, ako aj v letných kinách a divadlách počas spoločenských podujatíToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/12321-od-1-juna-plati-v-bulharsku-prisny-zakaz-fajcenia