Od januára sa zmenila výška preddavkov na zdravotné poistenie

Samostatne zárobkovo činné osoby, ako aj dobrovoľne nezamestnaní tak budú v roku 2012 platiť preddavok najmenej vo výške 47,58 euraToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/11561-od-januara-sa-zmenila-vyska-preddavkov-na-zdravotne-poistenie