Od nového roka sa upraví rozsah poskytovania kúpeľnej starostlivosti

Zameranie poskytovania zdravotnej starostlivosti na prevenciu a včasnú diagnostiku ochorení a úpravu rozsahu poskytovania kúpeľnej starostlivosti predpokladá novela Zákona o rozsahu zdravotnej starostlivosti, ktorá vstúpi do platnosti 1. januára 2008Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/3772-od-noveho-roka-sa-upravi-rozsah-poskytovania-kupelnej-starostlivosti

Zároveň sa 17 diagnóz z tejto skupiny presunulo do indikačnej skupiny B, v ktorej zdravotné poisťovne (ZP) preplácajú procedúry v kúpeľoch, nie však stravu a ubytovanie. Súčasťou navrhovaných opatrení je aj presun ôsmich diagnóz zo skupiny B do A, v ktorej ZP preplácajú všetky náklady v plnej miere.
M ô ž e t e m i p r o s í m Vás povedať, či do spomínaných ochorení patrí aj Ucerózna kolitída? Ak hej do ktorej z kategórií je preklasifikovaná?
Ďakujem Tonhaiser