Odborný poradca neustále poruke

Slovenská lekárska knižnica (SlLK), ktorá je súčasťou Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI), rozšírila zoznam online prístupných databáz o dva nové zdroje. Používateľom tak najnovšie ponúka jednoduchý a rýchly prístup k odborným medicínskym informáciám založeným na dôkazoch, ktoré lekári môžu využiť aj priamo v kontakte s pacientom. Vďaka novinke môžu mať okamžite zodpovedané otázky týkajúce sa diagnózy, či voľby liečebného postupu. A to všetko podopreté aktuálnymi poznatkami, najnovšími dôkazmi a názormi. Uvedená služba je pre všetkých používateľov SlLK bezplatná až do konca júna 2013.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/13065-odborny-poradca-neustale-poruke