Odchádzajúcich obvodných lekárov v Trnave nemá kto nahradiť

Vlastný príklad na vykreslenie počtu lekárov na obvodoch v trnavskom regióne používa prezident Regionálnej lekárskej komory Mário Moro. „Ak by som teraz odišiel z miesta detského lekára v Cíferi, predpoklad, že za mňa zoženú náhradu, sa blíži k nule," povedal pre TASRToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/4048-odchadzajucich-obvodnych-lekarov-v-trnave-nema-kto-nahradit

Doteraz každý minister zdravotníctva ignoroval fakt, že praktický lekári pre dospelých na Slovensku vymierajú! Dá sa to vysvetliť iba tým, že títo poskytujú zdravotnú starostlivosť pre plebs, ktorý potrebujú hlavne v čase volieb. Potom stačí, keď im hodia kosť v podobe zrušenia 20 korunového poplatku. To, že pri tomto počte lekárov je pacient nútený stráviť čakaním niekoľko hodín, si národ neuvedomuje, že je to systémové zanedbávanie situácie zo strany ministerstva. Jediná reakcia je, že nadáva na lekára. Teraz sa pozrime na druhú stranu problému - lekár. Priemerny počet ľudí, ktorí sa denne u obvodného lekára otočí v ambulancii je 70 až 80. Samozrejme, že v tom sú aj časovo menej náročné úkony, ako predpísanie liekov, menšie administratívne úkony a pod. ale aj simulanti a špekulanti.
Keď vojde po dlhom čakaní do ambulancie pacient, ktorý má vážne zdravotné problémy, často sa odventiluje priamo na lekárovi. Finančné ohodnotenie lekára aj v porovnaní s Rumunskom je neadekvátne zaťaženiu, ale aj zodpovednosti. Pokiaľ si lekári otvoria ústa, štátna mašinéria s radosťou pošle na nich nejakého všemúdreho televízneho redaktora a hodí národu korisť, aby si ukojil svoj hnev zo zlého zdravotníctva. Milý národe slovenský, čakajú ťa krušné časy, lebo naozaj “nejsou lidi”. Obzrite sa každý vo svojom okolí a uvidíte, že komunita praktických lekárov je prestárnutá! A keď sa už budete obzerať, opýtajte sa, koľko čerstvých absolventov medicíny sa pripravuje vo Vašej nemocnici na atestáciu so všeobecného lekárstva. Totiž, iba títo budú kvalifikovaní na prácu praktického lekára. Opakujem, že táto skutočnosť nikoho netrápi, ale nikto to pacientskej verejnosti z kompetentných nehovorí. Teraz si čitateľ povie, že tieto riadky píše nejaký obvodný lekár. Omyl! Som strojár - pracujem vo svojej firme. Taktiež mnohí z Vás môžu tieto skutočnosti vidieť na vlastné oči. Toto by určite nenapísal slovenský lekár, lebo tí sú posr… tí a nevedia kompetentných informovať o tejto situácii, lebo sa boja.