Oddlženie je prioritou ďalšieho rozvoja liptovskej nemocnice

Oddlženie Liptovskej nemocnice s poliklinikou (LNsP) je prioritou jej ďalšieho rozvoja. Aktuálna zadlženosť LNsP po lehote splatnosti je približne 4,25 milióna eur (128 miliónov Sk)Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/5589-oddlzenie-je-prioritou-dalsieho-rozvoja-liptovskej-nemocnice