Odvody do zdravotnej poisťovne po novom


(Marian) #1

Odvody z príjmu do zdravotnej poisťovne po novom budú povinnosťou pre viacero ľudí, kto všetko ich musí platiť? Ktorý zákon alebo aké číslo zákona to je? Podľa tohto článku http://www.zzz.sk/?clanok=9722 majú odvody platiť aj poistenci štátu, kto sa tým myslí - je to štátny zamestnanec alebo hocikto poistený v štátnej poisťovni? Ja som SZČO, koľko je tento rok minimálna sadzba?


(m) #2

Poistenec štátu je študent, dôchodca, príjemkyňa rodičovského príspevku alebo nezamestnaný, no som zvedavý ako to chcú kontrolovať.

Minimálny mesačný preddavok pre rok 2011 pre SZČO je 46, 06€.

Výška minimálneho vymeriavacieho základu od 1. januára 2011 je 329, 06 €. (Priemerná mesačná mzda roku 2009 744, 50€ x 44, 2%)

Preddavok na poistné samostatne zárobkovo činnej osoby bez zdravotného postihnutia je v roku 2011 vo výške 46, 06€ (329, 06x14%). Preddavok na poistné SZČO so zdravotným postihnutím (je invalidnou osobou alebo osobou s ťažkým zdravotným postihnutím) je vo výške 23, 03€ (329, 06x7%).

To isté platí pre samoplatiteľov, minimum je 46, 06 ale takisto pozor, lebo predmetom ročného zúčtovania budú aj príjmy z kapitálového majetku (úroky a výnosy z cenných papierov, úroky z vkladov, plnenia z poistenia) , príjmy z príležitostných činností, príjmy z prevodu vlastníctva, dividendy (príjmy z podielov na zisku obchodných spoločností alebo družstiev) a iné, tak aby ste nedoplácali.


(Juraj) #3

Tabuľku s preddavkami aj informácie o ročnom zúčtovaní nájdete tu http://www.zzz.sk/?page=poistovne_rocne_zuctovanie_zp


(Gustav Mach) #4

Dobrý deň. Prosím, musím sa zaregistrovať v ZP aj keď prenájom v roku 2011 bude nižší ako 500 euro?