Odvody do zdravotnej poisťovne po novom

Odvody z príjmu do zdravotnej poisťovne po novom budú povinnosťou pre viacero ľudí, kto všetko ich musí platiť? Ktorý zákon alebo aké číslo zákona to je? Podľa tohto článku http://www.zzz.sk/?clanok=9722 majú odvody platiť aj poistenci štátu, kto sa tým myslí - je to štátny zamestnanec alebo hocikto poistený v štátnej poisťovni? Ja som SZČO, koľko je tento rok minimálna sadzba?

Poistenec štátu je študent, dôchodca, príjemkyňa rodičovského príspevku alebo nezamestnaný, no som zvedavý ako to chcú kontrolovať.

Minimálny mesačný preddavok pre rok 2011 pre SZČO je 46, 06€.

Výška minimálneho vymeriavacieho základu od 1. januára 2011 je 329, 06 €. (Priemerná mesačná mzda roku 2009 744, 50€ x 44, 2%)

Preddavok na poistné samostatne zárobkovo činnej osoby bez zdravotného postihnutia je v roku 2011 vo výške 46, 06€ (329, 06x14%). Preddavok na poistné SZČO so zdravotným postihnutím (je invalidnou osobou alebo osobou s ťažkým zdravotným postihnutím) je vo výške 23, 03€ (329, 06x7%).

To isté platí pre samoplatiteľov, minimum je 46, 06 ale takisto pozor, lebo predmetom ročného zúčtovania budú aj príjmy z kapitálového majetku (úroky a výnosy z cenných papierov, úroky z vkladov, plnenia z poistenia) , príjmy z príležitostných činností, príjmy z prevodu vlastníctva, dividendy (príjmy z podielov na zisku obchodných spoločností alebo družstiev) a iné, tak aby ste nedoplácali.

Tabuľku s preddavkami aj informácie o ročnom zúčtovaní nájdete tu http://www.zzz.sk/?page=poistovne_rocne_zuctovanie_zp

Dobrý deň. Prosím, musím sa zaregistrovať v ZP aj keď prenájom v roku 2011 bude nižší ako 500 euro?