Onkologickí pacienti sa boja, že sa im obmedzí prístup k moderným liekom


(Admin Zzz.sk) #1

Ministerstvo zdravotníctva plánuje zmeniť spôsob úrady viacerých onkologických liekov, čo podľa pacientskych organizácií spôsobí radikálne zníženie ich dostupnostiToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/8822-onkologicki-pacienti-sa-boja-ze-sa-im-obmedzi-pristup-k-modernym-liekom