Operačný deň Operačného programu vzdelávanie na Ministerstve zdravotníctva SR

Cieľom Informačného dňa o projektoch opatrenia 2.2 Operačného programu Vzdelávanie, ktorý bude v Bratislave na pôde Ministerstva zdravotníctva SR 15. novembra 2011, je prezentovať aktuálny stav realizácie a dosiahnuté výsledky projektov zameraných na podporu ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkovToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/11211-operacny-den-operacneho-programu-vzdelavanie-na-ministerstve-zdravotnictva-sr