Operačný program Zdravotníctvo je najúspešnejší, zazmluvnených má 99 % zdrojov

Celková alokácia na všetkých 11 operačných programov v SR je asi 11,6 miliardy eur. OPZ je najmenší program v rámci cieľa konvergencia (zamerané na regióny, ktoré sú mimo Bratislavského samosprávneho kraja).Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/13114-operacny-program-zdravotnictvo-je-najuspesnejsi-zazmluvnenych-ma-99-zdrojov