Optimálna izbová teplota

Aká je odporúčaná izbová teplota, existuje nejaká štúdia alebo literatúra s dopadmi na zdravie človeka a odporúčania pre deti, dôchodcov, mám osobne problém, že mi nie je nikdy zima, chcem nastaviť kúrenie tak, aby teda neboli moje deti vystavené prílišnému chladu, aby som však zbytočne neprekurovala, ani to nie je dobré pre zdravie vraj, čítala som veľa anglickej literatúry z USA, ale tam majú tropické podnebie a neviem, či sa to vzťahuje aj na nás tu. Ďakujem za akékoľvek vecné odpovede.