Orálne zdravie a ochorenia organizmu

Ústna dutina je osídlená až 400 druhmi mikroorganizmov, ktoré sú organizované v orálnych biofilmoch. Biofilmy sú organizované štruktúry, ktorých zloženie a štruktúra sú závislé od ich lokalizácie.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/12249-oralne-zdravie-a-ochorenia-organizmu