Ortopedické oddelenie získalo Cenu primátora mesta Košice

Dňa 8. mája 2008 získalo ortopedické oddelenie Nemocnice Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica Cenu primátora mesta Košice. Cena bola udelená „za nadštandardnú úroveň diagnostiky a liečby a vysoko kvalitnú starostlivosť o pacientov s ochoreniami osteokartilaginózneho aparátuToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/4410-ortopedicke-oddelenie-ziskalo-cenu-primatora-mesta-kosice