Ošetrenie v zahraničí bude bezproblémovejšie

Využitie Projektu epSOS zjednoduší pacientom za hranicami Slovenska kontakt s lekárom. Lekár uvidí podstatné údaje o pacientovi zo zdravotného záznamu vo svojom jazykuToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/11328-osetrenie-v-zahranici-bude-bezproblemovejsie