Ošetrovanie a opatrovanie pacientov

trovanie pacientov je odborná činnosť, ktorú môžu vykonávať len zdravotnícki pracovníci, lekári, ale najmä sestry, ktoré odbor ošetrovateľstvo vyštudovali a následne sa v ňom aj špecializovaliToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/11836-osetrovanie-a-opatrovanie-pacientov