Osteoporóza - tichý zlodej kostí

Čoraz typickejším ochorením dneška, ktoré sa spája najmä s pohybovým aparátom človeka, je osteoporóza. Dochádza pri nej k zníženiu množstva a kvality kostnej hmoty, rozrušeniu až deštrukcii architektúry kosti a zmenenému obsahu minerálnych látok v nej.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/5020-osteoporoza-tichy-zlodej-kosti