Osteoporóza


(Admin Zzz.sk) #1

Osteoporóza bola známe a závažné ochorenie už v minulosti, avšak predlžovanie ľudského veku, neadekvátna životospráva a diéta ako aj ďaľšie civilizačné faktory spôsobujú prudký vzostup jej výskytu. Na celom svete sa venuje tejto problematike intenzívna pozornosťToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/34-osteoporoza